منطقه ی مهندسی صنایع

Industrial Engineering ZONE

آموزش Word 2007

نکاتی از Microsoft Office Word 2007 :

 آماده سازی برای Type :

View --> Document Views --> Print layout

View --> Zoom --> Page Width

Page Layout --> Page Setup --> Margins --> Narrow

Home --> Font --> Tahoma --> Size --> 12

Home --> Paragraph --> Right-to-Left Text Direction --> Align Text Right

رئوس مطالب :

اگر سرفصل مطالب آماده باشد می توان ابتدا آنها را تایپ کرد.

View --> Document View --> Outline

رئوس مطالب را تایپ کنید و از Enter و دکمه های Move Up و Move Down استفاده کنید.

رفع اشکال : نمی توان یک سرفصل به همراه مطالب آن را Move Up کرد --> ابتدا یک بار Move Down کرده سپس Move Up  کنید.

ایجاد تو رفتگی و عکس آن در رئوس مطالب --> Tab و Shift + Tab

در نتیجه جدول راهنمای محتویات خودبخود ساخته می شود :

References --> Table of Contents 

فارسی و انگلیسی :

Alt + Shift

به جهت میله چشمک زن دقت می کنیم :

چپ --> فارسی

راست --> انگلیسی

رنگها :

از رنگهای Theme Colors استفاده کنید تا در تغییر رنگهای Themes رنگها عوض شوند.

Page Layout --> Themes --> Theme Colors

Apply to :

در همه Dialog Box ها قسمت Apply to  مد نظر باشد تا بدانیم تغییرات را روی کدام قسمت اعمال می کنیم.

نکاتی از تایپ در نمای  Print Layout :

Page Layout -->Page Setup --> Insert Page and Section Breaks

Enter --> رفتن به خط بعدی ادامه در پاراگراف جدید.

Shift + Enter --> رفتن به خط بعدی ادامه در همان پاراگراف.

Ctrl + Enter --> Page Break

( - ) + ( Ctrl )  --> جدا كردن حروف چسبان بدون درج فاصله

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ctrl + C --> Copy

Ctrl + X --> Cut

Ctrl + V --> Paste

- - - - - - - - - - - - -

Ctrl + Z --> Undo

Ctrl + Y --> Redo

- - - - - - - - - - - - -

Ctrl + F --> Find and Replace

- - - - - - - - - - - - -

Ctrl + L --> Align Text Left & Right

انتخاب متنهای دارای Format مشابه :

انتخاب متن -->

Home --> Editing --> Select --> Select Text with Similar Formatting

نمایش یا مخفی کردن علائم Format :

Home --> Paragraph --> Show / Hide

کشیدن خط افقی :

Home -- > Paragraph --> Border Button --> Horizontal Line

نگه داشتن تمام خطوط یک پاراگراف در یک صفحه :

Home -- > Paragraph --> Dialog Box -- > Lines and Page Breaks --> Keep Lines Together, Keep With Next

رفع اشکال دو تکه شدن متن :

+ مراحل قسمت قبل

انتخاب همه متن مورد نظر :

Page Layout --> Page Setup Dialog Box --> Layout --> Section --> Continuous

حاشیه صحافی :

Page Layout --> Page Setup Dialog Box --> Margins --> Gutter

تنظیم کادر صفحه :

قرارگرفتن کادر روی بقیه اشیا

Page Layout --> Page Background --> Page Borders --> Options --> Always Display in Front

اگر از Gutter  استفاده می کنیم بهتر است Measure From  را روی Text قرار دهیم.

Align Paragraph Borders and Table Edges with Page Border   --> تیک بخورد -- > کادر جدول نزدیک به کادر صفحه را حذف و بجای آن از کادر صفحه استفاده می کند.

تراز کردن متن در صفحه :

Page Layout --> Page Setup Dialog Box --> Layout --> Vertical Alignment

تعیین مکان یک Object :

Page Layout --> Arrange --> Position

ایجاد Watermark :

Page Layout --> Watermark --> Custom Watermark

تقسیم متن به چند ستون :

Page Layout --> Page Setup --> Columns

ارجاع به پانویس :

References --> Footnotes --> Insert Footnote

Footnote and Endnote Dialog Box --> Numbering :

ادامه دار در کل متن یا شروع از هر صفحه

ارجاع به پایان متن :

References --> Footnotes --> Insert Endnote

شماره دادن به اشکال :

References --> Captions --> Insert Captions

جدول راهنمای اشکال

References --> Captions --> Insert Table of Figures

درج جدول :

Insert --> Table

درج شماره صفحه :

Insert --> Header & Footer --> Page Number

باز سازی قالب Normal :

از Word خارج شده فایل قالب Normal را Rename می کنیم سپس Word را اجرا می کنیم.

 Documents and Settings \ ? \ Application Data \ Microsoft \ Templates

قرارگرفتن ادامه مطلب یک Shape در Shape بعدی :

روی Shape اول Double Click کرده Format --> Create Link پارچ را در Shape دوم خالی می کنیم.

رفع اشکال : روی Shape دوم Double Click کرده      Format --> Edit Text

تصحیح غلط املایی :

روی کلمه زیر خط دار Right Click کرده و انتخاب می کنیم.

فعال یا غیر فعال کردن:

Review --> Proofing --> Set Language --> Do not Check Spelling or Grammar

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 12  توسط ربیع جوادیان  |